سینما حقیقت - آخرين عناوين جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/avini Sat, 08 May 2021 17:11:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:11:17 GMT جایزه شهید آوینی 60 نام فیلم: گل‌دونه، مش‌رحیم، صغرا و دیگران http://www.irandocfest.ir/fa/news/2999/نام-فیلم-گل-دونه-مش-رحیم-صغرا-دیگران کارگردان: همایون امامی ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:48:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2999/نام-فیلم-گل-دونه-مش-رحیم-صغرا-دیگران نام فیلم: گوشه‌های اصفهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/2998/نام-فیلم-گوشه-های-اصفهان کارگردان: رضا مهیمن ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:47:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2998/نام-فیلم-گوشه-های-اصفهان نام فیلم: نسیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/2997/نام-فیلم-نسیان کارگردان: حسن آخوندپور ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:46:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2997/نام-فیلم-نسیان نام فیلم: آقای دادستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/2994/نام-فیلم-آقای-دادستان کارگردان: محسن اسلام‌ زاده اسکستانی ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:27:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2994/نام-فیلم-آقای-دادستان نام فیلم: ادوارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/2993/نام-فیلم-ادوارد کارگردان: محمدباقر شاهین ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:27:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2993/نام-فیلم-ادوارد نام فیلم: ارثیه پدری http://www.irandocfest.ir/fa/news/2992/نام-فیلم-ارثیه-پدری کارگردان: مهدی تقویان ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:26:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2992/نام-فیلم-ارثیه-پدری نام فیلم: ارمغان http://www.irandocfest.ir/fa/news/2991/نام-فیلم-ارمغان کارگردان: روح اله اسدی کیادهی ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:25:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2991/نام-فیلم-ارمغان نام فیلم: اسماعیل به روایت هاجر http://www.irandocfest.ir/fa/news/2990/نام-فیلم-اسماعیل-روایت-هاجر کارگردان: محمدحسین کشاورز ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:24:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2990/نام-فیلم-اسماعیل-روایت-هاجر نام فیلم: اشرف همزاد شاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/2989/نام-فیلم-اشرف-همزاد-شاه کارگردان: سعیده نیک اختر ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:24:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2989/نام-فیلم-اشرف-همزاد-شاه نام فیلم: بابایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2988/نام-فیلم-بابایی کارگردان: مظفر حسینخانی هزاوه ]]> جایزه شهید آوینی Tue, 05 Dec 2017 15:23:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2988/نام-فیلم-بابایی