سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Jurise/davari Mon, 21 Jun 2021 02:00:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:00:40 GMT هیئت داوری ملی 60 فاطمه معتمد آریا، http://www.irandocfest.ir/fa/news/4360/فاطمه-معتمد-آریا بازیگر ،ایران متولد : 1340/ تهران ]]> هیئت داوری ملی Mon, 21 Jan 2019 05:03:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4360/فاطمه-معتمد-آریا برونو بتاتی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4359/برونو-بتاتی ]]> هیئت داوری ملی Mon, 21 Jan 2019 05:00:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4359/برونو-بتاتی گرهارد ویسنر، http://www.irandocfest.ir/fa/news/4358/گرهارد-ویسنر مدیر جشنواره بین المللی فیلم مستند " کاسل" آلمان ]]> هیئت داوری ملی Mon, 21 Jan 2019 04:55:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4358/گرهارد-ویسنر محمد اطبایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4356/محمد-اطبایی پخش کننده بین المللی ، ایران متولد 1340/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sun, 20 Jan 2019 10:58:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4356/محمد-اطبایی کسپار سونن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4355/کسپار-سونن مدیر جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو ، روسیه ]]> هیئت داوری ملی Sun, 20 Jan 2019 10:45:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4355/کسپار-سونن ایرینا شاتالووا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4353/ایرینا-شاتالووا مدیر جشنواره بین المللی فیلم مستند مسکو ، روسیه ]]> هیئت داوری ملی Sun, 20 Jan 2019 09:08:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4353/ایرینا-شاتالووا مهوش شیخ‌الاسلامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3634/مهوش-شیخ-الاسلامی متولد: 1324 / ملایر ]]> هیئت داوری ملی Sat, 08 Dec 2018 16:04:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3634/مهوش-شیخ-الاسلامی علیرضا قاسم‌خان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3633/علیرضا-قاسم-خان متولد: 1342 / تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 08 Dec 2018 16:03:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3633/علیرضا-قاسم-خان محمدحسن دامن‌زن http://www.irandocfest.ir/fa/news/3632/محمدحسن-دامن-زن متولد:‌ 1342 / میانه ]]> هیئت داوری ملی Sat, 08 Dec 2018 16:01:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3632/محمدحسن-دامن-زن سودابه مجاوری http://www.irandocfest.ir/fa/news/3631/سودابه-مجاوری متولد: / تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 08 Dec 2018 16:01:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3631/سودابه-مجاوری