سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/avini13 Sat, 08 May 2021 18:16:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:16:35 GMT مستند شهید آوینی 60 با صبر زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6865/صبر-زندگی کارگردان: وحيد فراهانی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 14:01:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6865/صبر-زندگی بانو عصمت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6864/بانو-عصمت کارگردان: محمد حبيبی منصور ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:59:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6864/بانو-عصمت بوکس برای صلح http://www.irandocfest.ir/fa/news/6863/بوکس-صلح کارگردان: محسن جهانی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:58:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6863/بوکس-صلح پیر عالم‌سوز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6862/پیر-عالم-سوز کارگردان: محمد‌طه اميری ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:57:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6862/پیر-عالم-سوز پرسنل اداره سوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6861/پرسنل-اداره-سوم کارگردان: ايمان گودرزی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:56:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6861/پرسنل-اداره-سوم پيرمرد و خواننده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6860/پيرمرد-خواننده کارگردان: امير اُصانلو ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:55:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6860/پيرمرد-خواننده تنها مدرس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6859/تنها-مدرس کارگردان: معين شافعی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:54:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6859/تنها-مدرس خاطرات باديه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6858/خاطرات-باديه کارگردان: ساسان فلاح‌فر ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:28:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6858/خاطرات-باديه خاطرات موتور سيکلت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6857/خاطرات-موتور-سيکلت کارگردان: اميرحسين نوروزی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:28:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6857/خاطرات-موتور-سيکلت خط نورانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6856/خط-نورانی کارگردان: نادر فرجی ]]> مستند شهید آوینی Mon, 02 Dec 2019 13:27:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6856/خط-نورانی