سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند اجتماعی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/ejtemaei Wed, 12 May 2021 12:09:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:09:37 GMT مستند اجتماعی(مسابقه ملی) 60 یادداشت‌های شهر شلوغ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5486/یادداشت-های-شهر-شلوغ کارگردان: بابک گودرزی نژاد ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 06:52:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5486/یادداشت-های-شهر-شلوغ زندگی پای چوبه دار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5485/زندگی-پای-چوبه-دار کارگردان: مهدی گنجی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 06:07:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5485/زندگی-پای-چوبه-دار رفتن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5484/رفتن کارگردان: ایمان احمدی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 06:04:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5484/رفتن گنبد مینا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5477/گنبد-مینا کارگردان: محمد احسانی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 01 May 2019 09:24:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5477/گنبد-مینا اتاق تاریک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5461/اتاق-تاریک کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 10:43:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5461/اتاق-تاریک