سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/film84060 Wed, 12 May 2021 13:39:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:39:48 GMT مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) 60 بغض هامون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5112/بغض-هامون کارگردان: محسن شیرزایی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:47:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5112/بغض-هامون بختک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5111/بختک کارگردان: محمد کارت ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:42:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5111/بختک اتاق جنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5110/اتاق-جنگ کارگردان: مصطفی حریری ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:39:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5110/اتاق-جنگ ابرها در راهند http://www.irandocfest.ir/fa/news/5109/ابرها-راهند کارگردان: محمد علی فارسی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:38:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5109/ابرها-راهند وقتی گنجشک‌ها جیغ می‌کشند http://www.irandocfest.ir/fa/news/5107/وقتی-گنجشک-ها-جیغ-می-کشند کارگردان: خلیل رشنوی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:32:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5107/وقتی-گنجشک-ها-جیغ-می-کشند ننه حسن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5106/ننه-حسن کارگردان: محمدعلی طالبی و آرش طالبی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:30:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5106/ننه-حسن می لا دو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5105/می-لا-دو کارگردان: فاطمه طوسی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:28:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5105/می-لا-دو من زن نیستم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5104/زن-نیستم کارگردان: حسین عباسی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:26:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5104/زن-نیستم من تهرانی بودم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5103/تهرانی-بودم کارگردان: سجاد ایمانی ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:24:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5103/تهرانی-بودم مروارید سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5102/مروارید-سیاه کارگردان: کاوه بهرامی مقدم ]]> مسابقه ملی نیمه بلند (60تا30) Mon, 11 Mar 2019 06:23:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5102/مروارید-سیاه