سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/movie Wed, 12 May 2021 12:57:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:57:26 GMT فیلم 60 آنونس مستند فیه ما فیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/574/آنونس-مستند-فیه http://www.irandocfest.ir/images/docs/files/000000/nf00000574-1.mp4 ]]> فیلم Wed, 03 Dec 2014 13:48:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/574/آنونس-مستند-فیه آنونس مستند آتلان http://www.irandocfest.ir/fa/news/566/آنونس-مستند-آتلان http://www.irandocfest.ir/images/docs/files/000000/nf00000566-1.flv ]]> فیلم Wed, 03 Dec 2014 11:57:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/566/آنونس-مستند-آتلان آنونس فیلم چنارستان http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/485/1/آنونس-فیلم-چنارستان http://www.irandocfest.ir/images/docs/files/000000/nf00000485-1.flv ]]> فیلم Mon, 01 Dec 2014 06:12:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/485/1/آنونس-فیلم-چنارستان تیزر هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/258/تیزر-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت تیزر هشتمین جشنواره سینما حقیقت ]]> فیلم Thu, 27 Nov 2014 13:48:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/258/تیزر-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت هفت دوره جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/49/هفت-دوره-جشنواره-سینما-حقیقت http://www.irandocfest.ir/images/docs/files/000000/nf00000049-1.flv ]]> فیلم Thu, 20 Nov 2014 07:20:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/49/هفت-دوره-جشنواره-سینما-حقیقت