سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/melinomeboland Fri, 18 Sep 2020 12:42:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 18 Sep 2020 12:42:08 GMT مسابقه ملی (مستند نیمه بلند) 60