سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/janbibeynolmelal6 Sat, 31 Jul 2021 05:50:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 05:50:47 GMT جنبی بین الملل 60 عبدی پور: دسته‌بندی موضوعی «سینماحقیقت» به قضاوت آثار کمک می‌کند http://www.irandocfest.ir/fa/news/5847/عبدی-پور-دسته-بندی-موضوعی-سینماحقیقت-قضاوت-آثار-کمک-می-کند ]]> جنبی بین الملل Mon, 01 Jul 2019 05:04:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5847/عبدی-پور-دسته-بندی-موضوعی-سینماحقیقت-قضاوت-آثار-کمک-می-کند مرور سینمای كُـره‌ در جشنواره «سینماحقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/news/5846/مرور-سینمای-ك-ره-جشنواره-سینماحقیقت سینما تجربی: فیلم مستند بلند «سینمای كُـره، از آغاز تا امروز» که تولید سال 2010 کشور ایتالیا به کارگردانی «لئوناردو چینه ری لومبروزو» است، در پنجمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به نمایش عمومی درمی آید. ]]> جنبی بین الملل Mon, 01 Jul 2019 05:02:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5846/مرور-سینمای-ك-ره-جشنواره-سینماحقیقت بدون آفتاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/5830/بدون-آفتاب '100/فرانسه /1983 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 09:03:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5830/بدون-آفتاب اسکله (فرودگاه) http://www.irandocfest.ir/fa/news/5829/اسکله-فرودگاه '29/فرانسه/1962 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 09:01:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5829/اسکله-فرودگاه یک روز از زندگی آندری آرسنویچ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5828/یک-روز-زندگی-آندری-آرسنویچ '55/فرانسه/2000 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:57:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5828/یک-روز-زندگی-آندری-آرسنویچ ضلع ششم پنتاگون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5827/ضلع-ششم-پنتاگون '27/رنگی/1968 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:52:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5827/ضلع-ششم-پنتاگون آ.ک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5826/آ-ک '71/فرانسه /1985 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:47:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5826/آ-ک منظومه شمسی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5825/منظومه-شمسی '100/آلمان/2011 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:42:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5825/منظومه-شمسی مایا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5824/مایا '13/کوبا/2010 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:40:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5824/مایا سگها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5823/سگها '28/کوبا/2012 ]]> جنبی بین الملل Sun, 26 May 2019 08:37:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5823/سگها