سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند آزاد(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/azad Thu, 24 Sep 2020 14:51:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 24 Sep 2020 14:51:47 GMT مستند آزاد(مسابقه ملی) 60 ارتفاع امید http://www.irandocfest.ir/fa/news/5887/ارتفاع-امید کارگردان: کیوان مجیدی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 09:40:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5887/ارتفاع-امید مردمک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5481/مردمک کارگردان: محبوبه معافی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 01 May 2019 10:33:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5481/مردمک مدرسه ما http://www.irandocfest.ir/fa/news/5479/مدرسه کارگردان: رضا عبیات ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 01 May 2019 10:30:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5479/مدرسه گیمرها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5478/گیمرها کارگردان: آرین طاهری ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 01 May 2019 10:26:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5478/گیمرها عدنان و عادل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5476/عدنان-عادل کارگردان: عبدالرضا وفایی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 13:09:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5476/عدنان-عادل ظغال!! http://www.irandocfest.ir/fa/news/5475/ظغال کارگردان: نوا رضوانی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 13:07:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5475/ظغال سیاه گرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5474/سیاه-گرد کارگردان: نادیه حسنی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 13:02:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5474/سیاه-گرد سکوت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5473/سکوت کارگردان: محسن استادعلی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 12:59:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5473/سکوت زندگی پای چوبه دار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5472/زندگی-پای-چوبه-دار کارگردان: مهدی گنجی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 12:57:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5472/زندگی-پای-چوبه-دار خواب عجیبی که خودمان برای خودمان دیده‌ایم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5471/خواب-عجیبی-خودمان-دیده-ایم کارگردان: یاسر طالبی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 30 Apr 2019 12:54:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5471/خواب-عجیبی-خودمان-دیده-ایم