سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/press/book Sat, 31 Jul 2021 07:57:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:57:58 GMT کتاب 60 کتاب دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/5297/کتاب-دوازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران ]]> کتاب Mon, 18 Mar 2019 08:56:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5297/کتاب-دوازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران