سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاهها http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/workshop Sun, 27 Sep 2020 00:12:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 27 Sep 2020 00:12:33 GMT کارگاهها 60 برنامه کارگاه های دوازدهمین دوره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4164/برنامه-کارگاه-های-دوازدهمین-دوره-سینما-حقیقت ]]> کارگاهها Sun, 06 Jan 2019 11:12:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4164/برنامه-کارگاه-های-دوازدهمین-دوره-سینما-حقیقت