سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docghom Sat, 19 Jun 2021 22:39:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:39:26 GMT مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) 60 دوار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6048/دوار کارگردان: طالب رماوندی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 08 Jul 2019 05:54:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6048/دوار دسترنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6047/دسترنگ کارگردان: داریوش نیکبخت ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 08 Jul 2019 05:47:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6047/دسترنگ تامردانمان برقصند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6046/تامردانمان-برقصند کارگردان: هیوا امین نژاد ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 08 Jul 2019 05:33:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6046/تامردانمان-برقصند بهارگاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6045/بهارگاه کارگردان: محمدعلی هاشم زهی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 08 Jul 2019 05:31:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6045/بهارگاه بانوی سردسیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6043/بانوی-سردسیر کارگردان: لیلا فولادوند و محمد حسین نظری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:50:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6043/بانوی-سردسیر یک روستای ایرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6042/یک-روستای-ایرانی کارگردان: محمد جعفری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:42:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6042/یک-روستای-ایرانی گاو چاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6041/گاو-چاه کارگردان: مجید استکی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:41:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6041/گاو-چاه علی شیر خدا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6040/علی-شیر-خدا کارگردان: محمد جعفر باقری نیا ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:39:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6040/علی-شیر-خدا عروس عشایر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6039/عروس-عشایر کارگردان: حسن قهرمانی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:37:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6039/عروس-عشایر زمستان تنها نیست http://www.irandocfest.ir/fa/news/6038/زمستان-تنها-نیست کارگردان: پرویز رستمی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Sun, 07 Jul 2019 10:36:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6038/زمستان-تنها-نیست