سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاه ها :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/workshop Wed, 12 May 2021 13:35:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:35:55 GMT کارگاه ها 60 برنامه کارگاه های یازدهمین دوره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4275/برنامه-کارگاه-های-یازدهمین-دوره-سینما-حقیقت ]]> کارگاه ها Sat, 12 Jan 2019 10:17:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4275/برنامه-کارگاه-های-یازدهمین-دوره-سینما-حقیقت اساتید کارگاه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4274/اساتید-کارگاه ]]> کارگاه ها Sat, 12 Jan 2019 10:13:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4274/اساتید-کارگاه