سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press/catalog6 Tue, 22 Sep 2020 20:53:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 20:53:35 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ ششمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت دریافت فایل کاتالوگ ]]> کاتالوگ Mon, 29 Apr 2019 08:13:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5433/کاتالوگ-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت