سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/Screening Sat, 31 Jul 2021 07:31:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:31:21 GMT برنامه نمایش 60 دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1969/دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> برنامه نمایش Wed, 30 Nov 2016 11:20:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1969/دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت