سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/Screening Thu, 26 Nov 2020 08:32:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:32:10 GMT برنامه نمایش 60 دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1969/دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> برنامه نمایش Wed, 30 Nov 2016 12:20:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1969/دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت