سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/priz7 Thu, 26 Nov 2020 08:19:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:19:33 GMT جوایز 60 جوایز هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4769/جوایز-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> جوایز Sat, 23 Feb 2019 06:12:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4769/جوایز-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت