سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند کوتاه(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3kotah Wed, 12 May 2021 13:33:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:33:56 GMT مستند کوتاه(مسابقه ملی) 60 اتاق صعود http://www.irandocfest.ir/fa/news/6603/اتاق-صعود کارگردان: رضا فرهمند ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:32:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6603/اتاق-صعود آنکه گفت نه، آنکه گفت آری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6602/آنکه-گفت-نه-آری کارگردان: هومن عین اللهی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:31:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6602/آنکه-گفت-نه-آری هشت بهشت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6600/هشت-بهشت کارگردان: ستاره سماوی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:27:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6600/هشت-بهشت هز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6599/هز کارگردان: یوسف محمودپور ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:25:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6599/هز وایو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6598/وایو کارگردان: مینا مشهدی مهدی، حسن نقاشی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:24:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6598/وایو و بیاید روزی... http://www.irandocfest.ir/fa/news/6597/بیاید-روزی کارگردان: شاهد سلطان آزاد ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:23:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6597/بیاید-روزی نفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6596/نفر کارگردان: اسماعیل خضری ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:21:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6596/نفر نفت و نمک http://www.irandocfest.ir/fa/news/6595/نفت-نمک کارگردان: اقبال بهاری ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:19:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6595/نفت-نمک نشان عشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/6594/نشان-عشق کارگردان: مهران موزونی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 08:11:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6594/نشان-عشق نبرد فاو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6593/نبرد-فاو کارگردان: مهدی شامحمدی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 07:57:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6593/نبرد-فاو