سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/entekhabnimeboland14 Fri, 22 Jan 2021 13:47:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 22 Jan 2021 13:47:36 GMT هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند 60 امیرحسین نوروزی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8254/امیرحسین-نوروزی ]]> هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند Fri, 18 Dec 2020 10:26:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8254/امیرحسین-نوروزی بهروز ملبوس‌باف http://www.irandocfest.ir/fa/news/8253/بهروز-ملبوس-باف ]]> هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند Fri, 18 Dec 2020 10:25:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8253/بهروز-ملبوس-باف مینا مشهدی مهدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8252/مینا-مشهدی-مهدی ]]> هیئت انتخاب مستندهای نیمه بلند Fri, 18 Dec 2020 10:22:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8252/مینا-مشهدی-مهدی