سینما حقیقت - آخرين عناوين خارج از مسابقه http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/kharejazmosabeghe8 Sat, 12 Jun 2021 16:54:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:54:41 GMT خارج از مسابقه 60 بی سرو سیمین http://www.irandocfest.ir/fa/news/5296/بی-سرو-سیمین کارگردان: سید جواد میر هاشمی ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 08:14:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5296/بی-سرو-سیمین لاک پشت و لک لک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5295/لاک-پشت-لک کارگردان: محمود کیانی فلاورجانی ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 08:00:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5295/لاک-پشت-لک سه چنک حاک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5294/سه-چنک-حاک کارگردان: یاسر خیر ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 07:59:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5294/سه-چنک-حاک زنده ام به جستجو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5293/زنده-ام-جستجو کارگردان: منوچهر مشیری ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 07:58:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5293/زنده-ام-جستجو حمید هما http://www.irandocfest.ir/fa/news/5292/حمید-هما کارگردان: داوود خیام ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 07:56:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5292/حمید-هما  به ایران جاودانی ام http://www.irandocfest.ir/fa/news/5291/به-ایران-جاودانی-ام کارگردان: رضا رشیدیان ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 07:53:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5291/به-ایران-جاودانی-ام آزاد راه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5290/آزاد-راه کارگردان: محسن خان جهانی ]]> خارج از مسابقه Mon, 18 Mar 2019 07:50:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5290/آزاد-راه