سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب ملی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhab Mon, 21 Jun 2021 01:47:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:47:59 GMT هیئت انتخاب ملی 60 سیدمحمدرضا هاشمیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3643/سیدمحمدرضا-هاشمیان متولد سال 1354 در کاشان ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:18:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3643/سیدمحمدرضا-هاشمیان آزاده موسوی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3642/آزاده-موسوی متولد سال 1359 در تهران ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:17:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3642/آزاده-موسوی محمد شکیبانیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/3641/محمد-شکیبانیا متولد سال 1351 در قزوین ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:17:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3641/محمد-شکیبانیا سیدوحید حسینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3640/سیدوحید-حسینی متولد سال 1363 در همدان ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:15:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3640/سیدوحید-حسینی مریم سپهری http://www.irandocfest.ir/fa/news/3639/مریم-سپهری متولد سال 1349 در گرگان ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:13:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3639/مریم-سپهری عباس امینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3638/عباس-امینی متولد سال 1361 در آبادان ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:12:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3638/عباس-امینی مرجان ریاحی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3637/مرجان-ریاحی متولد تهران ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:10:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3637/مرجان-ریاحی امید عبدالهی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3636/امید-عبدالهی متولد سال 1357 در شیراز ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:09:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3636/امید-عبدالهی مصطفی امامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3635/مصطفی-امامی متولد سال 1350 در نهاوند ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 08 Dec 2018 16:08:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3635/مصطفی-امامی