سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/press/poster12 Thu, 28 Jan 2021 11:17:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 11:17:13 GMT پوستر 60 پوستر دوازدهمین جشنواره مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4216/پوستر-دوازدهمین-جشنواره-مستند-سینما-حقیقت دریافت پوستر دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت ]]> پوستر Wed, 09 Jan 2019 06:44:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4216/پوستر-دوازدهمین-جشنواره-مستند-سینما-حقیقت پوستر جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4215/پوستر-جایزه-شهید-آوینی دریافت فایل پوستر جایزه شهید آوینی ]]> پوستر Wed, 09 Jan 2019 06:37:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4215/پوستر-جایزه-شهید-آوینی پوستر بخش معدن و صنایع معدنی ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4214/پوستر-بخش-معدن-صنایع-معدنی-ایران دریافت پوستر معدن و صنایع معدنی ]]> پوستر Wed, 09 Jan 2019 06:25:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4214/پوستر-بخش-معدن-صنایع-معدنی-ایران پوستر نکوداشت حسین ترابی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4213/پوستر-نکوداشت-حسین-ترابی دریافت فایل پوستر ]]> پوستر Wed, 09 Jan 2019 06:12:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4213/پوستر-نکوداشت-حسین-ترابی پوستر نکوداشت منوچهر مشیری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4212/پوستر-نکوداشت-منوچهر-مشیری دریافت فایل پوستر در ابعاد بزرگ ]]> پوستر Tue, 08 Jan 2019 11:13:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4212/پوستر-نکوداشت-منوچهر-مشیری