سینما حقیقت - آخرين عناوين علمی فناوری (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/elmi4 Wed, 12 May 2021 12:13:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:13:06 GMT علمی فناوری (مسابقه ملی) 60 به روشنی نور http://www.irandocfest.ir/fa/news/6372/روشنی-نور کارگردان: پناه برخدا رضایی ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:50:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6372/روشنی-نور جور دیگر دیدن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6371/جور-دیگر-دیدن کارگردان: رضا مجلسی ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:49:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6371/جور-دیگر-دیدن درمانگر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6370/درمانگر کارگردان: نادیه جعفری و محمود مزرعتی ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:47:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6370/درمانگر زندگی آبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6369/زندگی-آبی کارگردان: احمد کاوند ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:46:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6369/زندگی-آبی طلوعی دوباره http://www.irandocfest.ir/fa/news/6368/طلوعی-دوباره کارگردان: جعفر گنج خانلو و پویان آقا بابایی ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:45:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6368/طلوعی-دوباره غلبه بر سنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6367/غلبه-سنگ کارگردان: مهدی مختاری ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:43:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6367/غلبه-سنگ  مدرسه  کوچک، آرزوهای بزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6366/مدرسه-کوچک-آرزوهای-بزرگ کارگردان: داریوش غریب زاده ]]> علمی فناوری (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 10:41:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6366/مدرسه-کوچک-آرزوهای-بزرگ