سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/ghomshenasi Sat, 08 May 2021 17:34:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:34:34 GMT مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) 60 مقام نوروز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5618/مقام-نوروز کارگردان: هادی آفریده ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 11:11:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5618/مقام-نوروز کوچ زودهنگام http://www.irandocfest.ir/fa/news/5617/کوچ-زودهنگام کارگردان: فریون نجفی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 11:10:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5617/کوچ-زودهنگام سیه بادهای روستای ابوالحسنی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5616/سیه-بادهای-روستای-ابوالحسنی کارگردان: حامد ذوالفقاری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 11:08:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5616/سیه-بادهای-روستای-ابوالحسنی زلال ایل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5615/زلال-ایل کارگردان: محبوبه هنریان ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 11:07:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5615/زلال-ایل دختر بس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5614/دختر-بس کارگردان: سپیده جعفری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 11:05:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5614/دختر-بس حماسه بلوط و شاهنامه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5613/حماسه-بلوط-شاهنامه کارگردان: خسرو حیدری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:58:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5613/حماسه-بلوط-شاهنامه چمچه خاتون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5612/چمچه-خاتون کارگردان: علی دلکاری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:57:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5612/چمچه-خاتون تار و تار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5611/تار کارگردان: نادر معصومی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:55:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5611/تار تات نشین‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5610/تات-نشین-ها کارگردان: بهمن داش تیموری ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:53:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5610/تات-نشین-ها اَوَسال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5608/ا-و-سال کارگردان: نادر شیخ الاسلامی ]]> مستند قوم شناسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:49:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5608/ا-و-سال