سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/films Thu, 28 Jan 2021 11:58:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 11:58:41 GMT فیلم 60 مهدی شامحمدی - جایزه ویژه بخش شهید آوینی و جایزه شبکه مستند http://www.irandocfest.ir/fa/news/8518/مهدی-شامحمدی-جایزه-ویژه-بخش-شهید-آوینی-شبکه-مستند ]]> فیلم Wed, 23 Dec 2020 21:09:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8518/مهدی-شامحمدی-جایزه-ویژه-بخش-شهید-آوینی-شبکه-مستند