سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press/katalog5 Sun, 20 Sep 2020 18:31:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 20 Sep 2020 18:31:28 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6110/کاتالوگ-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Sat, 13 Jul 2019 08:42:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6110/کاتالوگ-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت