سینما حقیقت - آخرين عناوين جشنواره سوم http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival Thu, 26 Nov 2020 07:47:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 07:47:39 GMT جشنواره سوم 60 بدون عنوان http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/7552/1/ ]]> جشنواره سوم Mon, 24 Feb 2020 09:54:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/7552/1/ پیام محمد آفریده مدیر جشنواره سوم سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6548/پیام-محمد-آفریده-مدیر-جشنواره-سوم-سینما-حقیقت ]]> جشنواره سوم Mon, 11 Nov 2019 08:45:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6548/پیام-محمد-آفریده-مدیر-جشنواره-سوم-سینما-حقیقت آدم‌هاي بزرگ شهر كوچكم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6547/آدم-هاي-بزرگ-شهر-كوچكم ]]> جشنواره سوم Mon, 11 Nov 2019 07:52:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6547/آدم-هاي-بزرگ-شهر-كوچكم جشنواره با بی‌تفاوتی و بها ندادن آسیب نمی‌بیند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6546/جشنواره-بی-تفاوتی-بها-ندادن-آسیب-نمی-بیند ]]> جشنواره سوم Mon, 11 Nov 2019 07:37:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6546/جشنواره-بی-تفاوتی-بها-ندادن-آسیب-نمی-بیند تداوم ، کلمه‌ای کلیدی برای سینمای مستند است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6545/تداوم-کلمه-ای-کلیدی-سینمای-مستند ]]> جشنواره سوم Mon, 11 Nov 2019 07:31:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6545/تداوم-کلمه-ای-کلیدی-سینمای-مستند باید به جشنواره سینما حقیقت نمره بالایی بدهیم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6544/باید-جشنواره-سینما-حقیقت-نمره-بالایی-بدهیم ]]> جشنواره سوم Mon, 11 Nov 2019 06:54:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6544/باید-جشنواره-سینما-حقیقت-نمره-بالایی-بدهیم سوژه بکر بلوط ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6539/سوژه-بکر-بلوط ]]> جشنواره سوم Sat, 09 Nov 2019 12:05:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6539/سوژه-بکر-بلوط وقایع نگاری یک زندگی در حال فروپاشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6538/وقایع-نگاری-یک-زندگی-حال-فروپاشی ]]> جشنواره سوم Sat, 09 Nov 2019 11:53:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6538/وقایع-نگاری-یک-زندگی-حال-فروپاشی «اسماعیل که آمد» فرشاد احمدی دستگردی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6537/اسماعیل-آمد-فرشاد-احمدی-دستگردی صفوی نامۀ تصویری ]]> جشنواره سوم Sat, 09 Nov 2019 11:21:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6537/اسماعیل-آمد-فرشاد-احمدی-دستگردی "قلب من پر از عروسك است": بوسه برعروسك تهمينه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6535/قلب-پر-عروسك-بوسه-برعروسك-تهمينه ]]> جشنواره سوم Sat, 09 Nov 2019 10:58:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6535/قلب-پر-عروسك-بوسه-برعروسك-تهمينه