سینما حقیقت - آخرين عناوين نمایش های ویژه http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/Special14 Thu, 28 Jan 2021 11:34:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 11:34:54 GMT نمایش های ویژه 60 اتودهای قرنطینگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8037/اتودهای-قرنطینگی کارگردان: فرشاد فدائیان ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:24:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8037/اتودهای-قرنطینگی برف می‏ نامد http://www.irandocfest.ir/fa/news/8036/برف-می-نامد کارگردان: مرجان خسروی ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:23:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8036/برف-می-نامد دیوانگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8035/دیوانگی کارگردان: صدرا علی بک ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:22:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8035/دیوانگی روزگار بلور http://www.irandocfest.ir/fa/news/8034/روزگار-بلور کارگردان: امیر فرض‌الهی ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:15:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8034/روزگار-بلور سینه ما رکس http://www.irandocfest.ir/fa/news/8033/سینه-رکس کارگردان: میترا مهتریان و صادق دهقان ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:14:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8033/سینه-رکس فراموشخانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/8032/فراموشخانه کارگردان: سهند سرحدی و سیدفرهاد قدسی ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:13:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8032/فراموشخانه قهرمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/8031/قهرمان کارگردان: الهام آقالری ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:12:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8031/قهرمان کودتای 53 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8030/کودتای-53 کارگردان: تقی امیرانی ]]> نمایش های ویژه Tue, 15 Dec 2020 11:10:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8030/کودتای-53