سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbi Wed, 12 May 2021 12:39:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:39:05 GMT جنبی بین الملل 60 دنیای "زا" http://www.irandocfest.ir/fa/news/4249/دنیای-زا ۸۰ دقیقه، ایتالیا، ۲۰۱۷ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:28:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4249/دنیای-زا روز پیروزی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4248/روز-پیروزی ۹۴ دقیقه،‌ آلمان، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:24:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4248/روز-پیروزی جاده سامونی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4247/جاده-سامونی ۱۲۸ دقیقه، ایتالیا / فرانسه، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:18:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4247/جاده-سامونی شاهدان پوتین http://www.irandocfest.ir/fa/news/4246/شاهدان-پوتین ۱۰۲ دقیقه، روسیه، ‌۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:15:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4246/شاهدان-پوتین ملاقات با گورباچف http://www.irandocfest.ir/fa/news/4245/ملاقات-گورباچف ۹۰ دقیقه، انگلستان / آمریکا / آلمان، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:09:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4245/ملاقات-گورباچف پرتره چینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4244/پرتره-چینی ۸۰ دقیقه، هنگ کنگ، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 10:04:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4244/پرتره-چینی بیزبی سال ۱۹۱۷ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4243/بیزبی-سال-۱۹۱۷ ۱۱۸ دقیقه، آمریکا، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 09:55:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4243/بیزبی-سال-۱۹۱۷ وییچک کیلار، در برزخ آوانگاردیسم و هالیوود http://www.irandocfest.ir/fa/news/4242/وییچک-کیلار-برزخ-آوانگاردیسم-هالیوود ۷۶ دقیقه، لهستان، ۲۰۱۷ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 08:40:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4242/وییچک-کیلار-برزخ-آوانگاردیسم-هالیوود چشمان اورسن ولز http://www.irandocfest.ir/fa/news/4241/چشمان-اورسن-ولز ۱۱۵ دقیقه، ایرلند شمالی، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 08:35:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4241/چشمان-اورسن-ولز عکس فوری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4240/عکس-فوری ۷۷ دقیقه،‌ سوییس، ۲۰۱۸ ]]> جنبی بین الملل Wed, 09 Jan 2019 08:33:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4240/عکس-فوری