سینما حقیقت - آخرين عناوين فرش ایرانی (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/farshirani3 Thu, 28 Jan 2021 12:36:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:36:19 GMT فرش ایرانی (مسابقه ملی) 60 میراث ماندگار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6640/میراث-ماندگار کارگردان: محمود محمدی ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 08:09:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6640/میراث-ماندگار قابال http://www.irandocfest.ir/fa/news/6639/قابال کارگردان: امین اکبری فخر نژاد ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 08:07:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6639/قابال فرش چالشتر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6638/فرش-چالشتر کارگردان:  فرامک سلیمانی دشتکی ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 08:06:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6638/فرش-چالشتر طرح، رنگ، نقطه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6637/طرح-رنگ-نقطه کارگردان:  ابوالفضل کریمی اصل ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 08:04:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6637/طرح-رنگ-نقطه روایت نقش‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6636/روایت-نقش-ها کارگردان: سید مسعود موسوی ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 08:02:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6636/روایت-نقش-ها پوت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6635/پوت کارگردان: الهام اسدی ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 07:40:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6635/پوت آب و رنگ عشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/6634/آب-رنگ-عشق کارگردان: عبدالله عزیزی ]]> فرش ایرانی (مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 07:37:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6634/آب-رنگ-عشق