سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/bolandmeli Sat, 31 Jul 2021 06:09:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:09:39 GMT مسابقه ملی (مستند بلند) 60 نام فیلم: دیدن یا ندیدن http://www.irandocfest.ir/fa/news/2922/نام-فیلم-دیدن-یا-ندیدن کارگردان: علی شیلاندری ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 12:12:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2922/نام-فیلم-دیدن-یا-ندیدن نام فیلم: آلاله http://www.irandocfest.ir/fa/news/2921/نام-فیلم-آلاله کارگردان: فرشاد اکتسابی ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 11:58:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2921/نام-فیلم-آلاله نام فیلم: ابوایست http://www.irandocfest.ir/fa/news/2917/نام-فیلم-ابوایست کارگردان: حسین صادق محمدی ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 11:14:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2917/نام-فیلم-ابوایست نام فیلم: ادوارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/2915/نام-فیلم-ادوارد کارگردان: محمدباقر شاهین ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:47:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2915/نام-فیلم-ادوارد نام فیلم: الشیخ ابا حاتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/2914/نام-فیلم-الشیخ-ابا-حاتم کارگردان: سیدعدنان طاهری‌موسوی ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:45:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2914/نام-فیلم-الشیخ-ابا-حاتم نام فیلم: اینستاگرامر http://www.irandocfest.ir/fa/news/2913/نام-فیلم-اینستاگرامر کارگردان: سینا کیان‌پور ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:44:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2913/نام-فیلم-اینستاگرامر نام فیلم: بانو قدس ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/2912/نام-فیلم-بانو-قدس-ایران کارگردان: مصطفی رزاق کریمی ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:23:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2912/نام-فیلم-بانو-قدس-ایران نام فیلم: بند آب، بند خاک http://www.irandocfest.ir/fa/news/2911/نام-فیلم-بند-آب-خاک کارگردان: فرهاد ورهرام ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:22:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2911/نام-فیلم-بند-آب-خاک نام فیلم: پارک ملی سیاهکوه http://www.irandocfest.ir/fa/news/2910/نام-فیلم-پارک-ملی-سیاهکوه کارگردان: محسن عباسی‌سرچشمه ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:21:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2910/نام-فیلم-پارک-ملی-سیاهکوه نام فیلم: پریدن از روی دیوار آتش http://www.irandocfest.ir/fa/news/2909/نام-فیلم-پریدن-روی-دیوار-آتش کارگردان: محمد صنگوری ]]> مسابقه ملی (مستند بلند) Mon, 04 Dec 2017 10:20:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2909/نام-فیلم-پریدن-روی-دیوار-آتش