سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/internatinal13B70 Sat, 28 Nov 2020 11:18:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 28 Nov 2020 11:18:31 GMT مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) 60 راننده‌ي ذاتی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6909/راننده-ي-ذاتی کارگردان: دنیل فاره ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:31:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6909/راننده-ي-ذاتی کابل، شهری در باد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6908/کابل-شهری-باد کارگردان: ابوذر امینی ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:19:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6908/کابل-شهری-باد رینگ‌ساید http://www.irandocfest.ir/fa/news/6907/رینگ-ساید کارگردان: آندره هورمان ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:14:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6907/رینگ-ساید قهرمان گله http://www.irandocfest.ir/fa/news/6906/قهرمان-گله کارگردان: تون فانت زانتفورت ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:13:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6906/قهرمان-گله روستای رو به زوال http://www.irandocfest.ir/fa/news/6904/روستای-رو-زوال کارگردان: لو فیفانگ ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:10:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6904/روستای-رو-زوال بانوی اول http://www.irandocfest.ir/fa/news/6903/بانوی-اول کارگردان: لارن گرینفیلد ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:09:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6903/بانوی-اول سهیم شدن یا نشدن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6902/سهیم-شدن-یا-نشدن کارگردان: مینا هینت، ملیس موهو ]]> مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:07:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6902/سهیم-شدن-یا-نشدن