سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل نیمه بلند http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/International-nimeboland Sun, 13 Jun 2021 18:59:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 18:59:07 GMT مسابقه بین الملل نیمه بلند 60 والنتینا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4426/والنتینا آلمان/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 06:37:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4426/والنتینا کلم پیچ، سیب زمینی و غولهای دیگر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4425/کلم-پیچ-سیب-زمینی-غولهای-دیگر رومانی، آلمان/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 06:33:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4425/کلم-پیچ-سیب-زمینی-غولهای-دیگر فابر ناوالیس http://www.irandocfest.ir/fa/news/4424/فابر-ناوالیس ایتالیا/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 06:28:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4424/فابر-ناوالیس صدای نجوای درخت را در شب شنیدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4423/صدای-نجوای-درخت-شب-شنیدم کانادا/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 06:25:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4423/صدای-نجوای-درخت-شب-شنیدم سربازخانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4422/سربازخانه ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 06:04:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4422/سربازخانه تجربه شرقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4420/تجربه-شرقی ایران/2016 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 05:56:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4420/تجربه-شرقی نقطه سر خط http://www.irandocfest.ir/fa/news/4417/نقطه-سر-خط ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 05:43:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4417/نقطه-سر-خط چشم انداز کاپلادا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4416/چشم-انداز-کاپلادا اسپانیا/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 05:35:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4416/چشم-انداز-کاپلادا تئاتر بزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4415/تئاتر-بزرگ لهستان2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 05:31:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4415/تئاتر-بزرگ بنای یادبود http://www.irandocfest.ir/fa/news/4413/بنای-یادبود کرواسی/2017 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند Wed, 23 Jan 2019 05:20:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4413/بنای-یادبود