سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/films Thu, 06 May 2021 23:53:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:53:06 GMT فیلم 60 رئیس سازمان سینمایی در حاشیه بازدید از ستاد برگزاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/8438/رئیس-سازمان-سینمایی-حاشیه-بازدید-ستاد-برگزاری ]]> فیلم Tue, 22 Dec 2020 05:29:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8438/رئیس-سازمان-سینمایی-حاشیه-بازدید-ستاد-برگزاری کوروش عطایی؛جشنواره سینما حقیقت یکی از مهمترین و معتبرترین جشنواره هاست http://www.irandocfest.ir/fa/news/7440/کوروش-عطایی-جشنواره-سینما-حقیقت-یکی-مهمترین-معتبرترین-هاست ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 11:55:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7440/کوروش-عطایی-جشنواره-سینما-حقیقت-یکی-مهمترین-معتبرترین-هاست سومین روز جشنواره از نگاه دوربین http://www.irandocfest.ir/fa/news/7438/سومین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 11:34:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7438/سومین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین علیرضا دهقان؛ضرورت ورود مستندسازان حرفه ای به تولید مستندهای کوتاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7437/علیرضا-دهقان-ضرورت-ورود-مستندسازان-حرفه-تولید-مستندهای-کوتاه ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 11:30:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7437/علیرضا-دهقان-ضرورت-ورود-مستندسازان-حرفه-تولید-مستندهای-کوتاه رامین حیدری فاروقی؛ سینمای مستند ایران تاریخ طولانی دارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/7436/رامین-حیدری-فاروقی-سینمای-مستند-ایران-تاریخ-طولانی ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 11:13:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7436/رامین-حیدری-فاروقی-سینمای-مستند-ایران-تاریخ-طولانی دومین روز جشنواره از نگاه دوربین http://www.irandocfest.ir/fa/news/7435/دومین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 11:06:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7435/دومین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین پریسا عشقی؛حضور کارگردانان زن در جشنواره قابل توجه است http://www.irandocfest.ir/fa/news/7434/پریسا-عشقی-حضور-کارگردانان-زن-جشنواره-قابل-توجه ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 10:58:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7434/پریسا-عشقی-حضور-کارگردانان-زن-جشنواره-قابل-توجه نخستین روز جشنواره از نگاه دوربین http://www.irandocfest.ir/fa/news/7433/نخستین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 10:46:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7433/نخستین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین ارد عطارپور؛پرتره تنها ورود به زندگی نیست http://www.irandocfest.ir/fa/news/7432/ارد-عطارپور-پرتره-تنها-ورود-زندگی-نیست ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 10:38:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7432/ارد-عطارپور-پرتره-تنها-ورود-زندگی-نیست احمد ضابطی جهرمی؛ تاثیر فیلم مستند در سینمای امروز ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/7431/احمد-ضابطی-جهرمی-تاثیر-فیلم-مستند-سینمای-امروز-ایران ]]> فیلم Mon, 16 Dec 2019 10:19:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7431/احمد-ضابطی-جهرمی-تاثیر-فیلم-مستند-سینمای-امروز-ایران