سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/Jurise/beynalmelalentekhab Wed, 25 Nov 2020 06:12:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:12:20 GMT هیئت انتخاب بین الملل 60 شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4472/شیرین-نادری مدیر امور بین الملل مرگز گسترش سینما مستند و تجربی ]]> هیئت انتخاب بین الملل Sat, 26 Jan 2019 08:57:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4472/شیرین-نادری رائد فرید زاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4471/رائد-فرید-زاده ]]> هیئت انتخاب بین الملل Sat, 26 Jan 2019 08:55:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4471/رائد-فرید-زاده مسعود بخشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4470/مسعود-بخشی ]]> هیئت انتخاب بین الملل Sat, 26 Jan 2019 08:53:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4470/مسعود-بخشی