سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی ملی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbimeli Tue, 22 Sep 2020 07:09:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 07:09:43 GMT جنبی ملی 60 بدون عنوان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4357/ ]]> جنبی ملی Sun, 20 Jan 2019 12:01:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4357/ آن روزها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4262/روزها بیژن سالیانی، ژان کرایلین 119 دقیقه / 58-1357 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 06:08:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4262/روزها برای آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4261/آزادی حسین ترابی/116 دقیقه / 58-1357 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 06:06:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4261/آزادی به سوی آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4260/سوی-آزادی مجید جعفری، مسعود جعفری جوزانی 37 دقیقه / 58-1357 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 06:04:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4260/سوی-آزادی تازه‌نفس‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4259/تازه-نفس-ها کیانوش عیاری/44 دقیقه / 1358 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 06:02:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4259/تازه-نفس-ها جستجو 1 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4258/جستجو-1 امیر نادری/82 دقیقه / 1359 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 06:00:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4258/جستجو-1 ابرهای سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4257/ابرهای-سیاه مهدی شامحمدی/43 دقیقه / 93-1391 ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:58:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4257/ابرهای-سیاه جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4254/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده منوچهر مشیری 48 دقیقه / 1387 ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 12:19:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4254/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده گم و گور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4253/گم-گور محمدرضا فرزاد 26 دقیقه / 1387 ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 12:15:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4253/گم-گور تپش تاریخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4251/تپش-تاریخ اصغر فردوست، داود کنعانی 165 دقیقه / 58-1357 ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 12:03:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4251/تپش-تاریخ