سینما حقیقت - آخرين عناوين جوايز http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/awards Wed, 12 May 2021 13:08:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:08:33 GMT جوايز 60 جوایز هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> جوايز Sat, 23 Feb 2019 05:39:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت جوایز هشمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4584/جوایز-هشمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران سینما حقیقت ]]> جوايز Sun, 03 Feb 2019 07:21:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4584/جوایز-هشمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران