سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/Jurise/entekhabbeynolmelal4 Thu, 06 May 2021 23:57:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:57:15 GMT هیئت انتخاب بین الملل 60 محسن قیصری http://www.irandocfest.ir/fa/news/6431/محسن-قیصری متولد: 1340/اهواز ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 28 Aug 2019 12:06:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6431/محسن-قیصری سیاوش سرمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6430/سیاوش-سرمدی (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 28 Aug 2019 11:37:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6430/سیاوش-سرمدی فیما امامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6428/فیما-امامی متولد1357/خرمشهر ]]> هیئت انتخاب بین الملل Wed, 28 Aug 2019 11:17:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6428/فیما-امامی