سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/Mosabeghe_30_60 Sat, 08 May 2021 17:38:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:38:04 GMT مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) 60 ننه حسن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5383/ننه-حسن '32/ایران/2014 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Tue, 09 Apr 2019 07:30:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5383/ننه-حسن از نیویورک با عشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/4890/نیویورک-عشق 61/پرتغال،آمریکا/2012 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 11:15:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4890/نیویورک-عشق پدر و پسر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4889/پدر-پسر 54/لهستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 11:06:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4889/پدر-پسر جویندگان نمک در خلیج http://www.irandocfest.ir/fa/news/4888/جویندگان-نمک-خلیج 52/فرانسه،انگلستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 11:02:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4888/جویندگان-نمک-خلیج علم روشنایی است http://www.irandocfest.ir/fa/news/4887/علم-روشنایی '62/فرانسه/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:58:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4887/علم-روشنایی مادر24/7 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4886/مادر24-7 52/لهستان/2012 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:55:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4886/مادر24-7 قلب باز http://www.irandocfest.ir/fa/news/4885/قلب-باز 40/آلمان-آمریکا/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:51:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4885/قلب-باز هویت بوسنی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4884/هویت-بوسنی 52/ایتالیا/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:50:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4884/هویت-بوسنی ویروس سارس http://www.irandocfest.ir/fa/news/4883/ویروس-سارس 51/کانادا/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:38:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4883/ویروس-سارس صدای درون http://www.irandocfest.ir/fa/news/4882/صدای-درون '53/اسپانیا/2013 ]]> مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) Wed, 27 Feb 2019 10:36:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4882/صدای-درون