سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاهها http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/workshop Wed, 12 May 2021 11:38:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 11:38:56 GMT کارگاهها 60 برنامه کارگاه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5426/برنامه-کارگاه-ها ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:57:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5426/برنامه-کارگاه-ها آخرین خبرها از کارگاه «سینما حقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/news/5425/آخرین-خبرها-کارگاه-سینما-حقیقت سینما تجربی: کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» که با استقبال قابل توجهی از سوی علاقه مندان مواجه بوده با تغییراتی همراه شده است. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:48:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5425/آخرین-خبرها-کارگاه-سینما-حقیقت ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5424/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه سینما تجربی: برگزاری کارگاه‏های آموزشی یکی از نکات قابل توجهی است که هرساله در جشنواره «سینما حقیقت» اجرا شده و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی سینمای مستند و علاقه مندان به این سینما قرار می‏گیرد. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:41:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5424/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5423/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه سینما تجربی: برگزاری کارگاه‏های آموزشی یکی از نکات قابل توجهی است که هرساله در جشنواره «سینما حقیقت» اجرا شده و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی سینمای مستند و علاقه مندان به این سینما قرار می‏گیرد. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:38:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5423/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5422/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه سینما تجربی: برگزاری کارگاه‏های آموزشی یکی از نکات قابل توجهی است که هرساله در جشنواره «سینما حقیقت» اجرا شده و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی سینمای مستند و علاقه مندان به این سینما قرار می‏گیرد. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 09:26:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5422/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5421/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه سینما تجربی: برگزاری کارگاه‏های آموزشی یکی از نکات قابل توجهی است که هرساله در جشنواره «سینما حقیقت» اجرا شده و مورد استقبال جمع کثیری از اهالی سینمای مستند و علاقه مندان به این سینما قرار می‏گیرد. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 09:24:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5421/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه