سینما حقیقت - آخرين عناوين سیاسی (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melisiasi4 Thu, 06 May 2021 23:19:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:19:56 GMT سیاسی (مسابقه ملی) 60 یزدان تفنگ ندارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6304/یزدان-تفنگ-ندارد کارگردان: حسین شمقدری ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:57:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6304/یزدان-تفنگ-ندارد  مادران سربرنیتسا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6303/مادران-سربرنیتسا کارگردان: رضا برجی ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:55:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6303/مادران-سربرنیتسا سبز، سپید، سرخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6302/سبز-سپید-سرخ کارگردان:  سید محمدرضا هاشمیان ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:53:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6302/سبز-سپید-سرخ به رنگ آسمان( خلیج فارس) http://www.irandocfest.ir/fa/news/6301/رنگ-آسمان-خلیج-فارس کارگردان: حمید ریاضی ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:49:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6301/رنگ-آسمان-خلیج-فارس به دنبال حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6300/دنبال-حقیقت کارگردان: ساوش سرمدی ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:45:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6300/دنبال-حقیقت بحران کوزوو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6299/بحران-کوزوو کارگردان: محمدرضا عرب ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:30:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6299/بحران-کوزوو ایران هراسی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6298/ایران-هراسی کارگردان: عباس لاجوردی طوسی ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:21:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6298/ایران-هراسی اقلیت- اکثریت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6297/اقلیت-اکثریت کارگردان: سعید ابوطالب ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 08:06:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6297/اقلیت-اکثریت اعدام به جرم آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6296/اعدام-جرم-آزادی کارگردان: سید جلال دهقانی اشگذری ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:56:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6296/اعدام-جرم-آزادی آینه‌های غبار گرفته http://www.irandocfest.ir/fa/news/6295/آینه-های-غبار-گرفته کارگردان: رهبر قنبری ]]> سیاسی (مسابقه ملی) Sat, 24 Aug 2019 07:51:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6295/آینه-های-غبار-گرفته