سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/press/Boultan Wed, 16 Jun 2021 17:05:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 16 Jun 2021 17:05:18 GMT نشریه روزانه 60 شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4378/شماره-هشتم شماره هفتم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را ازاینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 06:26:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4378/شماره-هشتم شماره هفتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4376/شماره-هفتم شماره هفتم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را ازاینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 06:03:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4376/شماره-هفتم هنوز جایگاه مصطفی رزاق کریمی در سینمای مستند کشف و دیده نشده است http://www.irandocfest.ir/fa/news/3345/هنوز-جایگاه-مصطفی-رزاق-کریمی-سینمای-مستند-کشف-دیده-نشده ابراهیم حاتمی کیا که برای تقدیر از مصطفی رزاق کریمی به روی سن آمده بود با عنوان اینکه سینمای مستند و فیلم مستند برای او محترم و مقدس است گفت: من برای سینمای مستند بسیار ارزش قائل هستم و آن را مادر سینمای داستانی می دانم. هر کجا که مستندسازان باشند با افتخار حاضر می شوم و سر تعظیم در مقابلشان فرو می آوردم. او درباره مصطفی رزاق کریمی گفت: من آقا مصطفی را از وین می شناسم و  با اینکه اصرار دارد شبیه خارجی ها  باشد و گاهی من از دستش عصبانی می شوم  انسان بسیار نازنینی است . حاتمی کیا اضافه کرد:دوستی ما از وین و با فیلم «از کرخه تا راین» شروع شد و با خاکستر سبز هم ادامه پیدا کرد. امروز که فیلم «بانو قدس ایران» را از ایشان دیدم بسیار خوشحال شدم و گریه کردم چرا که هم از ساخت چنین مستدی خوشحال شدم و هم دیدم چقدر برای ساخت این گونه مستندها دیر شده است. او در توصیف مصطفی رزاق کریمی او را مرد محرمی دانست که سالهاست آرزوی ساخت جانبازان شیمیایی را دارد و گفت: هنوز جایگاه مصطفی (رزاق کریمی) در سینمای مستند کشف و دیده نشده و امیدوارم او که درد معاش هم ندارد این فیلم را بسازد. حاتمی کیا اضافه کرد هر جا که نام جنگ و صلح و آسیب های جنگ باشد نام او می درخشد. ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 15:47:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3345/هنوز-جایگاه-مصطفی-رزاق-کریمی-سینمای-مستند-کشف-دیده-نشده شماره ششم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3329/شماره-ششم شماره ششم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید شماره ششم ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:59:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3329/شماره-ششم شماره پنجم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3327/شماره-پنجم شماره پنجم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید شماره پنجم ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:39:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3327/شماره-پنجم شماره چهارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3325/شماره-چهارم شماره چهارم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید شماره چهارم ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sun, 17 Dec 2017 11:02:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3325/شماره-چهارم شماره سوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3154/شماره-سوم شماره سوم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید شماره سوم ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Tue, 12 Dec 2017 18:06:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3154/شماره-سوم شماره دوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3153/شماره-دوم شماره دوم نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از  اینجا دریافت نمایید شماره دوم ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید   ]]> نشریه روزانه Tue, 12 Dec 2017 16:03:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3153/شماره-دوم شماره نخست http://www.irandocfest.ir/fa/news/3092/شماره-نخست شماره نخست نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید شماره نخست ویژه نامه کات را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Mon, 11 Dec 2017 12:10:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3092/شماره-نخست