سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press/poste5 Wed, 25 Nov 2020 13:55:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 13:55:13 GMT پوستر 60 پوستر پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6096/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت دریافت فایل ]]> پوستر Tue, 09 Jul 2019 11:48:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6096/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت پوستر پنجمین جشنواره سینما حیقیت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6095/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حیقیت دریافت فایل ]]> پوستر Tue, 09 Jul 2019 11:38:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6095/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حیقیت پوستر پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6094/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت دریافت فایل ]]> پوستر Tue, 09 Jul 2019 11:31:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6094/پوستر-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت