سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Screening Wed, 25 Nov 2020 06:50:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:50:11 GMT برنامه نمایش 60 برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/news/3604/برنامه-نمایش دریافت برنامه نمایش دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینماحقیقت" ]]> برنامه نمایش Tue, 04 Dec 2018 14:39:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3604/برنامه-نمایش