سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مستند های بلند http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/entekhanboland14 Thu, 28 Jan 2021 12:23:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:23:19 GMT هیئت انتخاب مستند های بلند 60 رایا نصیری http://www.irandocfest.ir/fa/news/8257/رایا-نصیری ]]> هیئت انتخاب مستند های بلند Fri, 18 Dec 2020 10:29:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8257/رایا-نصیری سیدحسین حق‌گو http://www.irandocfest.ir/fa/news/8256/سیدحسین-حق-گو ]]> هیئت انتخاب مستند های بلند Fri, 18 Dec 2020 10:28:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8256/سیدحسین-حق-گو مهدی بخشی مقدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/8255/مهدی-بخشی-مقدم ]]> هیئت انتخاب مستند های بلند Fri, 18 Dec 2020 10:27:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8255/مهدی-بخشی-مقدم