سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/press/katalog Sun, 27 Sep 2020 01:29:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 27 Sep 2020 01:29:33 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/3609/کاتالوگ-جشنواره دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> کاتالوگ Thu, 06 Dec 2018 09:20:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3609/کاتالوگ-جشنواره