سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی ملی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/janbimeli8 Sat, 19 Jun 2021 23:02:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:02:45 GMT جنبی ملی 60 ملاقات با داعش http://www.irandocfest.ir/fa/news/5310/ملاقات-داعش '26/ایران/1393 ]]> جنبی ملی Sat, 30 Mar 2019 09:04:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5310/ملاقات-داعش یک روز دو باربر در بازار اصفهان   http://www.irandocfest.ir/fa/news/5289/یک-روز-دو-باربر-بازار-اصفهان کارگردان: رسول انتشاری ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:44:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5289/یک-روز-دو-باربر-بازار-اصفهان نگار مهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5288/نگار-مهر کارگردان: مهدی قاسمی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:43:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5288/نگار-مهر نقش نهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5287/نقش-نهان کارگردان: محمد معماریان ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:42:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5287/نقش-نهان مصطفی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5285/مصطفی کارگردان: محمود عرفانی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:22:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5285/مصطفی مشروطه اصفهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5284/مشروطه-اصفهان کارگردان: فرهاد بردبار ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:18:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5284/مشروطه-اصفهان گود و گذر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5283/گود-گذر کارگردان: سید هاشم مرتضویان ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:17:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5283/گود-گذر عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافر خانه رسیده بود http://www.irandocfest.ir/fa/news/5282/عاشقی-صبحگاه-دیر-مسافر-خانه-رسیده کارگردان: مجتبی اسپنایی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:15:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5282/عاشقی-صبحگاه-دیر-مسافر-خانه-رسیده صیادان مرداب و مشته کبری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5281/صیادان-مرداب-مشته-کبری کارگردان: محمد غازی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:14:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5281/صیادان-مرداب-مشته-کبری سنگ قبر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5280/سنگ-قبر کارگردان: مهدی سجاد زاده ]]> جنبی ملی Mon, 18 Mar 2019 07:13:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5280/سنگ-قبر