سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند سیاسی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/siasi6 Sat, 31 Jul 2021 07:06:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:06:44 GMT مستند سیاسی(مسابقه ملی) 60 1030(هزار و سی) http://www.irandocfest.ir/fa/news/5606/1030-هزار-سی کارگردان: نادر شیخ الاسلامی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:21:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5606/1030-هزار-سی یک ملت... یک فریاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5605/یک-ملت-فریاد کارگردان: سید مرتضی سیدی نژاد ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:19:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5605/یک-ملت-فریاد یاسمن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5604/یاسمن کارگردان: محمد علی فارسی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:18:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5604/یاسمن هزارتو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5603/هزارتو کارگردان: حمید کوهپایی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:15:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5603/هزارتو مرگ در دوردست http://www.irandocfest.ir/fa/news/5602/مرگ-دوردست کارگردان: عبدالحمید ارجمند ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:13:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5602/مرگ-دوردست کومله http://www.irandocfest.ir/fa/news/5601/کومله کارگردان: امیر تاجیک ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 09:07:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5601/کومله کدام آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5600/کدام-آزادی کارگردان: عباس لاجوردی طوسی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:37:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5600/کدام-آزادی صندلی شماره 257 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5599/صندلی-شماره-257 کارگردان: محسن خان جهانی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:36:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5599/صندلی-شماره-257 صندلی شماره 257 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5598/صندلی-شماره-257 کارگردان: سید احسان اصغرزاده ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:34:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5598/صندلی-شماره-257 دون و پروفسور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5597/دون-پروفسور کارگردان: علیرضا اسلامی ]]> مستند سیاسی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:33:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5597/دون-پروفسور