سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/press/katalog Wed, 12 May 2021 12:48:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:48:40 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/2219/کاتالوگ-جشنواره ]]> کاتالوگ Sat, 03 Dec 2016 16:04:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2219/کاتالوگ-جشنواره