سینما حقیقت - آخرين عناوين کارآفرینی http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/katafarini14 Thu, 28 Jan 2021 12:45:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:45:49 GMT کارآفرینی 60 آلا گل http://www.irandocfest.ir/fa/news/8029/آلا-گل کارگردان: حنا حناچی ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:07:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8029/آلا-گل اجه http://www.irandocfest.ir/fa/news/8028/اجه کارگردان: ماریا ماوتی ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:06:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8028/اجه براده http://www.irandocfest.ir/fa/news/8027/براده کارگردان: محمدرضا حق نگهدار ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:05:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8027/براده بعد از پایان http://www.irandocfest.ir/fa/news/8026/بعد-پایان کارگردان: مریم ایزدی ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:04:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8026/بعد-پایان خالقین کوچک http://www.irandocfest.ir/fa/news/8025/خالقین-کوچک کارگردان: سهراب نوربخش ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:03:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8025/خالقین-کوچک خلق موقعیت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8024/خلق-موقعیت کارگردان: امیرحسین خلیل زاده ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 11:01:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8024/خلق-موقعیت دانه ای میکارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/8023/دانه-میکارم کارگردان: حمید هاشم زاده ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 10:57:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8023/دانه-میکارم راه ناتمام «اصغر قندچی» http://www.irandocfest.ir/fa/news/8022/راه-ناتمام-اصغر-قندچی کارگردان: مصطفی رزاق کریمی ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 10:55:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8022/راه-ناتمام-اصغر-قندچی روز نو http://www.irandocfest.ir/fa/news/8021/روز-نو کارگردان: مریم خدائی ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 10:53:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8021/روز-نو زیر این چتر باران می‏ بارد http://www.irandocfest.ir/fa/news/8020/زیر-این-چتر-باران-می-بارد کارگردان: کتایون جهانگیری ]]> کارآفرینی Tue, 15 Dec 2020 10:51:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8020/زیر-این-چتر-باران-می-بارد