سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/press/nashrie3 Sat, 31 Jul 2021 08:00:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 08:00:47 GMT نشریه روزانه 60 شماره اول http://www.irandocfest.ir/fa/news/7528/شماره-اول نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 09:15:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7528/شماره-اول شماره دوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7527/شماره-دوم نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 09:11:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7527/شماره-دوم شماره سوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7526/شماره-سوم نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 09:02:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7526/شماره-سوم شماره چهارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7525/شماره-چهارم نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 08:59:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7525/شماره-چهارم شماره پنجم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7524/شماره-پنجم نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 08:54:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7524/شماره-پنجم شماره ششم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7523/شماره-ششم نشریه روزانه سومین جشنواره سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 08 Jan 2020 08:50:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7523/شماره-ششم